ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

leaf-01

Jачање самодовољности српске економије, пре свега пољопривреде и услужног сектора у руралним срединама

search-01

Сагледавању постојећих знања која ће бити структурирана и презентована академској зајединици преко научних публикација

planning-01

Креирање основа за планирање и систематски приступ питањима руралног развоја, оснаживања жена, подршци породицама у руралним срединама

server-01

Креирање јединствене и прве база података која ће моћи да послужи у будућим истраживањима и едукацији у области циркуларне економије

РАДНИ ПАКЕТИ

1.

Глобални изазови и националне економије.

2.

Циркуларна економија, рурлани развој и улога жена.

3.

Дефинисање капацитета српске економије за циркуларност.

4.

Дисеминација, промоција и експлоатација пројектних резултата.

5.

Управљање пројектом.

ФОРУМ ПРОЈЕКТА

Jачање самодовољности српске економије, пре свега пољопривреде и услужног сектора у руралним срединама

educirc_mainpage_forum_2

АКТИВНОСТИ