О УНИВЕРЗИТЕТУ

Универзитет Едуконс у Сремској Каменици, основан 2008. године, динамична је високошколска установа која прати и усваја научне и образовне трендове, а тренутно се у њеном саставу налази чак седам  факултета и два факултета придружене чланице.

Последњих година Универзитет Едуконс успешно развија значајне измене у концепту студирања које се односе на начин трансфера знања у наставно-научној области. Такозвани BLENDED LEARNING концепт наставе прерастао је традиционални систем предавања (репетитивна матрица студирања) на који су професори и студенти навикли. Уместо тога, нова матрица студирања подразумева интерактивне разговоре и размену знања кроз дискусије студената у групама са професорима (који сада постају коректори тока мисли и закључака студената у вези са тематизацијом одређених проблема), у току и мимо наставе, уз додатно коришћење свих технолошких погодности (таблет рачунар, ајпад, лаптоп рачунар, и сл.)

Друга важна иновација у оквиру новог модела студирања на Универзитету Едуконс јесте тенденција да се Универзитет трансформише у статус ФОНДАЦИЈЕ тј. фондиране установе (угледни модел оваквог функционисања успостављен је на Универзитету Станфорд, САД). Овде је реч о уласку Универзитета у процес тзв. ПРОЈЕКТНОГ СТУДИРАЊА, што подразумева суштински нови ниво повезивања са компанијама и формулисање односа фондатор (компанија) и фондација (Универзитет), а то је, напослетку, есенцијална подршка животном интересу студента да пронађе добар и сигуран посао, али истовремено и механизам који покреће његов мотив за учење. Студијски програми сада се синхронизују с реалним пословним потребама компанија, уз много праксе, а оне, опет, благовремено одређују конкретан број студената који желе да запосле.

Трећа круцијална новина везана за Универзитет јесте формирање МЕЂУНАРОДНОГ КАМПУСА УНИВЕРЗИТЕТА ЕДУKОНС који, кроз изузетна улагања, нуди висок ниво студентског стандарда и представља први пример такве врсте када је у питању приватно високо школство у регији Западног Балкана. Наиме, од школске 2015/2016. године, у саставу Универзитета налази се и модерно опремљен студентски дом, а од септембра исте године зидање кампуса биће настављено прикључивањем спортске хале којом ће најзад бити остварен здрав концепт студирања, карактеристичан за Запад: учим – живим – бавим се спортом.

Мисија Универзитета Едуконс је да обезбеди функционалну синтезу традиционалног и иновативног образовања, омогућавајући својим студентима стицање применљивих знања и диплома за ново време које носи обележје глобалног и мултидисциплинарног приступа друштвеним процесима. Код студената развијамо креативност и самосталност у раду, способност за предузетничко, иновативно размишљање, нов приступ проблемима и истраживачки дух. Нашом визијом желимо да допринесемо свеукупној трансформацији друштва континуираним иновирањем у образовном процесу, истраживању, креативности и предузетништву.

Визија будућности Универзитета Едуконс заснована је на чињеници да се друштва у региону југоисточне и источне Европе налазе у променама, процесу реформи и транзиције ка грађанском, демократском друштву утемељеном на владавини права и тржишној економији са доминацијом приватног власништва. Надамо се да ћете нам указати поверење у актуелном друштвеном тренутку, поштујући, пре свега, академску слободу, тежњу ка образовној и свеукупној изврсности, социјалну одговорност и транспарентност као наше базичне вредности.