ПРОЈЕКТНИ ТИМ

m_radovanovic2

Проф. др Мирјана Радовановић

руководилац Пројекта

Pедовни професор,
Факултет за студије безбедности,
Универзитет Едуконс

mirjana.radovanovic@educons.edu.rs

j_jesic

Проф. др Јелена Јешић

члан пројектног тима

Ванредни професор,
Факултет пословне економије,
Универзитет Едуконс

jelena.jesic@educons.edu.rs

s_vukadinovic

Доц. др Симонида Вукадиновић

члан пројектног тима

Доцент,
Факултет пословне економије,
Универзитет Едуконс

simonida.vukadinovic@educons.edu.rs

z_brljak

мср Зоран Брљак

члан пројектног тима

Асистент,
Mастер економских наука
Универзитет Едуконс

zoran.brljak@educons.edu.rs

g_racic

Проф. др Гордана Рацић

члан пројектног тима

Проректор за наставу и квалитет образовног процеса
Ванредни професор,
Факултет еколошке пољопривреде,
Универзитет Едуконс

gordana.racic@educons.edu.rs

Проф. др Вилмош Тот

члан пројектног тима

Редовни професор,
Факултет пословне економије,
Универзитет Едуконс

vilmos.tot@educons.edu.rs

v_tot_

Проф. др Андреа Андрејевић Панић

члан пројектног тима

Проректор за науку и међународну сарадњу,
Ванредни професор,
Факултет пословне економије,
Универзитет Едуконс

andrea.andrejevic@educons.edu.rs

a_andrejevic

Доц. Др Игор Вукелић

члан пројектног тима

Доцент,
Факултет еколошке пољопривреде,
Универзитет Едуконс

igor.vukelic@educons.edu.rs

i_vukelic

Проф. Др Диона Ђурђевић

члан пројектног тима

Продекан за односе са јавношћу и руководилац мастер и докторских студија
Ванредни професор,
Факултет пословне економије,
Универзитет Едуконс

diona.djurdjevic@educons.edu.rs

d_djurdjevic

мср Зорана Здравковић

члан пројектног тима

Асистент,
Мастер економије,
Универзитет Едуконс

z_zdravkovic