Erasmus plus Staff Mobility, Warsaw University of Life Sciences

Пројектом нису предвиђена путовања ван Србије, али Универзитет Едуконс успешно сарађује са својим партнерима из Erasmus plus програма, како на реализацији пројеката, тако и у писању научних публикација. У склопу посете у оквиру  Erasmus plus размене наставника, учесница пројекта Проф. др Јелена Јешић је презентовала пројекат  EDUCIRC2022 колегама са катедре за економију  WULS-a и студентима […]