Четврти састанак пројектног тима – EDUCIRC2023

Четврти састанак пројектног тима одржан је 22.05.2023 на Универзитету Едуконс. На састанку је поднет извештај са радионице Фонда за науку која је била посвећена коришћењу портала, дат је приказ нацрта истраживачког упитника, као и предлог плана истраживања у руралним срединама.