ПРОЈЕКТНИ ТИМ

i_vukelic

Доц. Др Игор Вукелић

Од 2017. године запослен је на Универзитету Едуконс, где је стекао прва професионална знања у научноистраживачком раду, објављивању научних радова кроз ангажман у научним пројектима као млади истраживач, у области биологије, са посебним фокусом на интеракцију микроорганизам – биљака.

Одбранио је докторску дисертацију на Биолошком факултету Униврезитета у Београду под насловом ,,Молекуларно – физиолошки механизми интеракције парадајза (Solanum lycopersicum L.) и одабраних изолата гљива рода Trichoderma’’.