Најава Првог округлог стола

news_cover

Дана 22.11.2023 године у објекту Gourmet Centar (https://www.gourmet-vrdnik.com/) у Врднику, одржаће се Први окрулги сто под називом „Глобални изазови и зелена транзиција Републике Србије“. Учешће на округлом столу потврдило је 23 учесника из различитих области, а које су комплементарне са циркуларном економијом: представници државне управе и локалних самоуправа, академске заједнице, представници невладиног сектора, младих и жена, као и представници медија. Основни циљ Првог округлог стола је сагледавање глобалних изазова који утичу на имплементацију зелене транзиције у Европи, а посебно у Републици Србији, са нагласком на циркуларну економију и рурални развој. Током округлог стола биће формирана Радно-саветодавна група, која ће сублимирати закључке округлог стола и давати савете и препоруке за што успешнију реализацију пројектних активности, како би пројекат, осим научних исхода, дао што бољи допринос широј заједници.