Приказ резултата теренског истраживања у руралним срединама Републике Србије у емисији “Бразде” на РТВ Војводина

educirc_brazde
educirc_vestsajt-01

Пројекат је представљен у емисији “Бразде”, која има вишедеценијску традицију и високу гледаност, а бави се темама из области пољопривреде и руралног развоја. Проф. др Мирјана Радовановић, руководилац пројектног тима, појаснила је основне мотиве за избор теме пројекта, његову повезаност са Зеленом агендом Европске уније и Зеленом агендом за Западни Балкан, те указала је на основне циљеве и очекиване исходе пројекта. Представљени су основни резултати који су добијени након прве године реализације пројекта, са нагласком на резултате теренског истраживања спроведеног у свим окрузима Републике Србије, што треба да пружи улазне податке потребне за процену капацитета руралних средина за прелазак на модел циркуларне економије.