ПРОЈЕКТНИ ТИМ

a_andrejevic

Проф. др Андреа Андрејевић Панић

Активно објављује научне публикације и учествује у рализацији научних пројеката. Основни правци истраживања: макроекономија и привредни развој, економија развоја, одрживи развој и међународне финансије.