ПРОЈЕКТНИ ТИМ

g_racic

Проф. др Гордана Рацић

Доктор биохемијских наука.

Област стручности: Биотехнологија у пољопривреди, примена молекуларних метода у пољопривреди, одржива пољопривреда, ремедијација и рекултавација животне средине загађене металима.

Анализа података и интепретација резултата.