ПРОЈЕКТНИ ТИМ

j_jesic

Проф. др Јелена Јешић

Од 2007. године, радећи као асистент на Универзитету Едуконс, прва професионална знања стекла је у научноистраживачком раду, објављивању научних радова кроз ангажман у научним пројектима као млади истраживач, у области економије, са посебним фокусом на економију засновану на знању, академско предузетништво, предузетнички универзитет, итд.

Одбранила је докторску тезу из економије на Универзитету Едуконс са темом: „Модел четвороструке спирале као основа националног иновационог система“. Области интересовања: академско предузетништво, еко-иновације, еко-индикатори, циркуларна економија, национални и регионални иновациони системи, капитализација знања, предузетнички универзитет.