ПРОЈЕКТНИ ТИМ

m_radovanovic2

Проф. др Мирјана Радовановић

Докторат наука из интердисциплинарне области инжењерство заштите животне средине /(Универзитет у Новом Саду, 2004).

Област стручности: Oдрживи развој: анализа политика, индикатори одрживог развоја, квантификација. Енергија, животна средина, декарбонизација. Апликација и анализа постојећих и развој нових методологија за процену одрживости, политика из области енергетике и животне средине. Развој алата за подршку одлучивању уз употребу вештачке интелигенције. Анализа података и нтепретација резултата.

Регион стручности: Европска унија, Западни Балкан, Југоисточна Европа, Руска Федерација, Централна Азија.