ПРОЈЕКТНИ ТИМ

v_tot_

Проф. др Вилмош Тот

Докторирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду 2007 године. Током 25 година академске каријете на свим нивоима научни и стручни рад остварио је кроз проучавање и примену у областим Менаџмента, Стратегијског менаџмента, Управљања знањем, Интелектуалног капитала, Организације људских ресурса.

Интердисциплинаран приступ примењује у своме раду сходно свом образовању (основне студије – професор информатике 1997, специјалистичке студије – специјалиста у области управљања развојем 2000, магистарске студије – магистар наука о менаџменту 2002, докторске студије – доктор техничких наука у области индустријског инжењерства и менаџмента 2007).

Учесник је више домаћих и међународних пројеката.