Промоција пројекта у Бриселу – Clustering Event Freshwaternet

brisel
educirc_vestsajt-01

BIOEASThub је организовао радионицу повезивања пројеката у Бриселу, 19.марта 2024.године, која је за циљ имала да се истакне тема о водама, продуби сарадња међу постојећим пројектима и иницијативама, али и подржи и истакне значај сарадње са владиним и невладиним сектором. Вода је веома важна тема у земљама које су чланице BIOEAST, посебно у области воде за пиће. BIOEAST инцијатива и тематске радне групе које раде у области биоекономије вода овим догађајем су продубили дискусије, укључиле релевантне доносиоце одлука и привреду, али и увезале пројекте како би се подржала имплементације мисија ЕУ у овој области, укључи јавна администрација, грађани и економија.

Основни циљеви овог догађаја били су: да се истакне тема о водама и подржи укључивање доносиоца одлука у понављању и подржавању резултата пројеката, дефинисање макро регионских стратегијских приоритета у наредним годинама, дефинишући  приоритетне теме везано за воде, како би се припремиле нове пројектне пријаве и понудила иновативна решења у овој области, да се поделе примери добре праксе укључивања централних и регионалних власти, али и привреде, да се подстакне укључивање и упознавање јавности, да се подстакну синергије међу пројектима и повежу пројекти финансирани из различитих извора: Horizon Europe, Life, InterREG, али и експерти и координатори пројеката из тих области.  Посебно је био фокус на пројектима које финансира тhe Danube Lighthouse of the EU Water Mission, Water4All partnership и INTERREG Danube.

Пројекат EDUCIRC2022, његове циљеве, активности, досадашње резултате и планове за даљи рад  је представила проф. др Гордана Рацић.

 

Проф. др Гордана Рацић (Универзитет Едуконс) презентује основне циљеве пројекта

 

Отварање догађаја и уводна реч, Barna Kovach, генерални секретар иницијативе BIOEAST