Трећи састанак чланова пројектног тима – EDUCIRC2022

3 15052023
educirc_vestsajt-01

Дана 15.05.2023. одржан је трећи састанак чланова пројектног тима у просторијама библиотеке Универзитета Едуконс. На овом састанку дат је приказ нацрта Плана промоције и дисеминације пројекта и дискутовало се о предлозима основних елемената промоције: интернет страница, лого и друштвене мреже.