Учешће на Europe Calling онлајн састанку “„Како европска зелена транзиција може бити успешна?“,”са г. Робертом Хабеком, замеником канцелара Немачке

Screenshot 2024-04-25 at 21.12.57
educirc_vestsajt-01

Проф. др Мирјана Радовановић је била позвана да узме учешће на онлајн догађају у оквиру редовних састанака Europe Calling, током којих доносиоци одлука разговарају са грађанима и одговарају на питања из одређених области. Овај састанак је организован под називом „Како европска зелена транзиција може бити успешна?“, а на питања је одговарао г. Роберт Хабек, заменик канцелара Немачке.

 

У складу са информацијом од стране организатора, састанку је присуствовало око 6.000 учесника иу 40 земаља. Састанак је почео у 18:00 сати.

 

 

Г. Роберт Хабек је одговарао на питања учесника која се односе на  изазове са којима се суочава Немачка и Европка унија у целини када је у питању зелена транзциција. Питање економске сигурности се издвојило као приоритетно, а као највећи проблеми издвојени су начини на који економски сектор треба да се промени и прилагоди како би обављао своју улогу, али и да остане на путу зелене транзиције. Нови економски модели (укључујући цируларну економију) се сусрећу са великим бројем проблема, а као најважнији истичу се енергетска ефикасност, питање отпада и неравнотежа на тржишту рада. Очекује се да ће декарбонизација сектора производње електричне енергије и рециклажа бити најважнији приоритети.

Зелена Агенда (EU Green Deal) је у потпуности усвојена и разрађена, али потребан је напор да се на том путу и остане, што није лак задатак ни за земље чланице нити за земље кандидате.

Указано је на чињеницу да ЕУ фондови за ове сврхе постоје, али да је процедура изузетно бирократизована и потенцијални корисници одустају од пријаве. Промене у овом домену се свакако морају десити.

Аудиторијум је упознат са чињеницом да Фонд за науку Републике Србије финансира пројекат за процену потенцијала за транзицију на циркуларну економију, као и са првим резултатима, који показују да одређени изазови постоје те да су потребне детаљније процене и избор привредног сектора који има највећи капацитет за циркуларност.

Може се закључити да постоје велики проблеми након престанка снабдевања ЕУ са гасом из Руске Федерације (онеспособљавање Северног тока 1 и 2), јер је течни (тзв. фракинг) гас који се може добити као замена из САД штетан за климу, те се не може сматрати прихватљивим. Питање поузданог снабдевања грађана и економије енергијом је свакако приоритетно.

Указано је на потребу да се различито морају посматрати рурална и урбана подручја по свим наведеним основама у будућности – што захтева посебне промене које се не могу очекивати веома брзо. Такође мора се наћи одговор на проблеме са којима се суочавају грађани са нижим примањима (проблем социјалне правде). Ситуација се додатно усложњава са опредељењем да се одређена средства трансферишу ка Украјини, што доводи у питање задовољавање потреба земаља ЕУ, посебно када су у питању социјална давања.

Наведено ће у великој мери утицати на будућност ЕУ економије, са последицама које тренутно није могуће сагледати.

Састанак је завршен у 19:00 сати.

 

Агенда (ПДФ)