Радионица у склопу реализације пројекта Минстарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Радионица у склопу реализације пројекта „Економски аспекти и еколошке импликације уз активни клиничко дијагностички наџор здравственог стања пројемчивих врста у циљу контроле и смањења присуства узрочника Dirofilaria spp, вектора и трансмисије у сливу реке Тисе” који финансира Минстарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, одржана је у Зрењанину. Проф. др Гордана Рацић је, у склопу […]