Радионица у склопу реализације пројекта Минстарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

1111
educirc_vestsajt-01

Радионица у склопу реализације пројекта „Економски аспекти и еколошке импликације уз активни клиничко дијагностички наџор здравственог стања пројемчивих врста у циљу контроле и смањења присуства узрочника Dirofilaria spp, вектора и трансмисије у сливу реке Тисе” који финансира Минстарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, одржана је у Зрењанину.

Проф. др Гордана Рацић је, у склопу конференције, презентовала пројекат “Циркуларна економија као модел развоја који формира нови економски идентитет Републике Србије – EDUCIRC2022”, представила основне пројектне активности, циљеве и значај за формирање новог идентитета Републике Србије, посебно у домену циркуларлне економије и руралног развоја. Наглашено је да је пројекат превасходно намењен стицању увида у положај жена и младих у руралним срединама, са циљем дефинисања инпута за развој нових политика које ће довести до унапређења стања. Представљене су иновације које су предвиђене реализацијом пројекта, обављена размена искустава са организаторима и учесницима радионице, при чему је указано на правце могуће сарадње у будућности.