Радионица у склопу реалзације ЕУ пројекта “Circular economy: the “number one priority” for the European green deal”

Пројекат представљен у Истанбулу на радионици у склопу реалзације ЕУ пројекта „Circular economy: the „number one priority“ for the European green deal“, No. 599491-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-PROJECT (25-27.04.2023). Пројектом нису предвиђена путовања ван Србије, али Универзитет Едуконс успешно сарађује са колегама са бројних институција, како на реализацији пројеката, тако и у писању научних публикација. У склопу тога, Проф. […]