Радионица у склопу реалзације ЕУ пројекта “Circular economy: the “number one priority” for the European green deal”

istanbul2
educirc_vestsajt-01

Пројекат представљен у Истанбулу на радионици у склопу реалзације ЕУ пројекта „Circular economy: the „number one priority“ for the European green deal“, No. 599491-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-PROJECT (25-27.04.2023).

Пројектом нису предвиђена путовања ван Србије, али Универзитет Едуконс успешно сарађује са колегама са бројних институција, како на реализацији пројеката, тако и у писању научних публикација. У склопу тога, Проф. др Сања Филиповић са Института друштвених наука у Београду (научни саветник за област Економија) је презентовала пројекат   EDUCIRC2022.

Презентацији су присуствовале колеге из Србије, Словеније, Бугарске, Румуније, Немачке, Руске Федерације и са Филипина.

Са колегама из Србије и из иностранства су размотрене могућности за унапређење постојеће и развој нових облика сарадње у области истраживања циркуларне економије и руралног развоја.