Промоција пројекта и договор са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Врање

Промоција пројекта и договор око реализације пројектних активности (анкетирање становника села и околних места, и организација Друге радионице). Пројектом је, између осталог, предвиђено анкетирање особа у руралним срединама и организација три радионице. Како би се добила што реалнија слика стања у руралним срединама, одлучено је да се једна радионица одржи у јужном делу Србије, као […]