Промоција пројекта и договор са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Врање

Educirc 6
educirc_vestsajt-01

Промоција пројекта и договор око реализације пројектних активности (анкетирање становника села и околних места, и организација Друге радионице).

Пројектом је, између осталог, предвиђено анкетирање особа у руралним срединама и организација три радионице.

Како би се добила што реалнија слика стања у руралним срединама, одлучено је да се једна радионица одржи у јужном делу Србије, као једном од најслабије развијених подручја када су у питању економска активност, квалитет живота и демографски показатељи.

Разговор је одржан са директором Небојшом Младеновићем. Разговор је одржала проф.др Гордана Рацић. Директор који је истакао значај нашег пројекта и назначио како је јужни део Србије у недостатку са стручним људима који су из области пољопривреде. Подржао је одржавање радионице намењене стручњацима из области пољопривреде, представницима локалних самоуправа и општине.

Више информација о ПССС Врање на:

 

https://www.psss.rs/districts/vranje/

 

Договорено је да се током летњих месеци са пољопривредним газдинствима обави анкетирање, а да се током новембра 2023 у просторијама ПССС одржи Друга радионица у склопу пројекта, која ће обухватити презентацију пројекта запосленима у ПССС, предсатвницима локалне самоуправе и запосленима у другим ПССС са којима имају остварену сарадњу.