Шести састанак чланова пројектног тима – EDUCIRC2022

Одржан је шести састанак чланова пројектног тима 19.09.2023. у просторијама библиотеке Универзитета Едуконс. На овом састанку је поднет извештај о кореспонденцији и активностима са Фондом за науку, као и извештаји о: активностима у вези интернет странице пројекта и Linkedin профила, промоцији пројекта на РТВ Војводина, промоцији пројекта у Будимпешти и промоцији пројекта на радионици “Paths […]