Шести састанак чланова пројектног тима – EDUCIRC2022

sastanak
educirc_vestsajt-01

Одржан је шести састанак чланова пројектног тима 19.09.2023. у просторијама библиотеке Универзитета Едуконс. На овом састанку је поднет извештај о кореспонденцији и активностима са Фондом за науку, као и извештаји о: активностима у вези интернет странице пројекта и Linkedin профила, промоцији пројекта на РТВ Војводина, промоцији пројекта у Будимпешти и промоцији пројекта на радионици “Paths to gender equality: the G20’s role in the spotlight”, коју је организовао Stockholm Environment Institute, као и информација о до сада израђеном промотивном штампаном материјалу и о његовој даљој изради. Дате су информације о планираним радионицама, затим извештај о статусу планираних публикација (радови на SCI листи и монографије), као и извештај о стању упитника и активностима на даљем анкетирању испитаника и информације о основним финансијским активностима и задужењима руководиоца радних пакета на припреми извештаја.