Промоција пројекта на међународној конференцији „ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ IV“, Београд

Чланови пројектног тима Проф, др Мирјана Радовановић, Проф. др Диона Ђурђевић и Проф. др Јелена Јешић су представиле пројекат и до сада обављене активности и резултате на International Scientific Conference of the Institute of Agricultural Economics Belgrade – SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IV, која је одржана у организацији Института за економику пољопровреде дана 14 […]