Промоција пројекта на међународној конференцији „ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ IV“, Београд

promotion3
educirc_vestsajt-01

Чланови пројектног тима Проф, др Мирјана Радовановић, Проф. др Диона Ђурђевић и Проф. др Јелена Јешић су представиле пројекат и до сада обављене активности и резултате на International Scientific Conference of the Institute of Agricultural Economics Belgrade – SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IV, која је одржана у организацији Института за економику пољопровреде дана 14 и 15 децембра 2023.

 

По предлогу организатора, пројекат је презентован дана 15.12.2023 у свечаној сали Института Михајло Пупин у Београду.

 

Одржавање скупа су поздравили бројни званичници државних установа, научних института, задружних организација и локалних самоуправа.

Скуп је поздравио и прогласио отвореним Проф. др Радован Пејановић, у својству председника Надзорног одбора Фонда за науку Републике Србије, који је упознао присутне са активностима Фонда за науку.

Проф. др Радован Пејановић је присуствовао и представљању пројекта EDUCIRC2022 и пројектних резултата који су до сада остварени.

Проф. др Радован Пејановић је нагласио важност промоције пројектних резултата и подржао предлог Проф. др Мирјане Радовановић (руководиоца пројекта) да се размотри могућност да се завршна коференција (која се планира за децембар 2024) одржи у суорганизацији са Институтом за економику пољопривреде, са циљем да се постигне максимално могућа видљивост и дисеминација пројектних резултата.

 

Прилог о овом догађају у емисији Бразде, ТВ Војводина се може погледати на следећем линку (од 12.10  до 21.44 мин.):

https://www.youtube.com/watch?v=SYq41_yxD2Y

 

Прилог о овом догађају у Агродневнику, ТВ Војводина се може погледати на следећем линку (од 6.43  до 16.54 мин.):

https://www.youtube.com/watch?v=jq4xhqx9vxY