Објављен други научни рад у open access часопису категорије М22

Од дана 16.12.2023 онлајн је доступан научни чланак под насловом “International relations challenges and sustainable development in developing countries after 2022: conceptualization of the risk assessment model”, који је припремљен у складу са пројектним задацима, а пре свега са Радним пакетом 1 (дефинисање трендова, промена и изазова у глобалној економији које су настале као резултат […]