Објављен други научни рад у open access часопису категорије М22

news_cover
educirc_vestsajt-01

Од дана 16.12.2023 онлајн је доступан научни чланак под насловом “International relations challenges and sustainable development in developing countries after 2022: conceptualization of the risk assessment model”, који је припремљен у складу са пројектним задацима, а пре свега са Радним пакетом 1 (дефинисање трендова, промена и изазова у глобалној економији које су настале као резултат пандемије и украјинске кризе). Оригинални научни чланак управо приказује основне изазове са којима се сусреће одрживи развој Европе након пандемије, а посебно у току сложених геополитичких дешавања и промена у међународним односима након 2022 године. Наиме, декарбонизација Европе до 2050. године представља стратешко опредељење Европске уније (уз укључивање и земаља – кандидата; самим тим и Републике Србије), при чему се циркуларна економија посматра као основни покретач промена у европској економији. У раду се анализирају ризици који већ сада утичу на динамику преласка на циркуларност, са предвиђањима и предлозима за управљање ризицима у овој области. Чланак је објављен у open access формату, у часопису категорије M22:

 

https://energsustainsoc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13705-023-00430-3