Учешће на Светском форуму о циркуларној економији, Брисел, април 2024.

Годишњи Светски форум о циркуларној економији – World Circular Economy Forum (WCEF) представља водеће светска решења у области циркуларне економије представницима привреде, доносиоцима политика и експертима из читавог света. Приступи циркуларној економији могу да помогну привредницима, доносиоцима политика и експертима да прихвате нове могућности и стекну компетитивну предност, као и да допринесу у остваривању циљева […]