Учешће на Светском форуму о циркуларној економији, Брисел, април 2024.

WCEF
educirc_vestsajt-01

Годишњи Светски форум о циркуларној економији – World Circular Economy Forum (WCEF) представља водеће светска решења у области циркуларне економије представницима привреде, доносиоцима политика и експертима из читавог света. Приступи циркуларној економији могу да помогну привредницима, доносиоцима политика и експертима да прихвате нове могућности и стекну компетитивну предност, као и да допринесу у остваривању циљева одрживог развоја које су поставиле Уједињене нације.

WCEF је глобална иницијатива Финског иновативног фонда. Форум се организује од 2017, постаје све већи и утицајнији сваке године.

https://wcef2024.com/programme/about-the-programme/

 

 

World Circular Forum 2024 – srpska verzija