Учешће у дискусији о принципу праведности у развоју светске економије, Универзитет Утрехт, Холандија

У оквиру Радног пакета 1 предвиђена је анализира глобалних кретања и њиховог утицаја на зелену транзицију и прелазак на циркуларни економски модел у различитим земљама, са посебним налгаском на земље које нису на највишем степену развоја. Без ибзира на глобалне проблеме који су у току и чији утицаји се тек очекују, на основу туђих искустава […]