Учешће у дискусији о принципу праведности у развоју светске економије, Универзитет Утрехт, Холандија

exploring
educirc_vestsajt-01

У оквиру Радног пакета 1 предвиђена је анализира глобалних кретања и њиховог утицаја на зелену транзицију и прелазак на циркуларни економски модел у различитим земљама, са посебним налгаском на земље које нису на највишем степену развоја. Без ибзира на глобалне проблеме који су у току и чији утицаји се тек очекују, на основу туђих искустава могу се већ сада стећи драгоцена сазнања о могућем путу зелене транзиције Републике Србије и изазовима који се на путу могу појавити.

Догађају је присуствовало 60 учесника из бројних земаља света.

Током овог догађаја, приказана су искуства земаља Јужне Америке и Мексика, али и земаља из других делова света, те се испоставило да постоје одређене сличности у погледу управљања природним ресурсима и тренутног стања економије. Указано је на велику важност омогућавања правичности током будућег економског развоја у земљама које настоје да поправе свој економски положај и квалитет живота грађана.

Дати су примери неконтролисане експлоатације природних ресурса у одређеним земљама (чији представници указују на појаву неоколонијализма), што води погоршавању услова живота у руралним срединама и угрожавања животне средине. Указано је на потребу да се зелена транзиција мора испланирати правдено, уз учествовање грађана у дефинисању политика за будућност, а посебно је указано на значај партиципације младих.

Питање производње енергије и хране (што потиче претежно из руралних области) је дефинисано од стране учесника као питање од највећег приоритета будућег економског развоја које се мора посебно пажљиво планирати током зелене транзиције, уз инсистирање на развоју националних политика које су засноване на принципима социо-еколошке правде.

Проф. др Мирјана Радовановић је представила пројекат и основне специфичности зелене транзиције Републике Србије, те учествовала у дискусији.