International WEEK 2023 Powiślański University, Poland

poljska31
educirc_vestsajt-01

Током презенатације пројекта  Interational week 2023,  учесница пројекта Симонида Вукадиновић презентовала је пројекат EDUCIRC2022, а током  X International Scientific Conference “Faces of Prosperity” I V International Student Conference, 19.05.2023. колегама  учеснисницима конференције, учествовала је у дискусији на тему занчаја модела циркуларне економије.

Такође, позвали смо колеге на међународну кофенрецију  CCEDEPP2023, коју у оквиру Алијансе универзитета Централноисточне Европе -ACEU организујемо у октробру месецу, са партнерима Интернационалним универзитетом Травник.