Приказ пројекта је обављен у склопу Завршне конференције пројекта Минстарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

sr_kamenica
educirc_vestsajt-01

Приказ пројекта је обављен у склопу Завршне конференције пројекта „Економски аспекти и еколошке импликације уз активни клиничко дијагностички наџор здравственог стања пројемчивих врста у циљу контроле и смањења присуства узрочника  Dirofilaria spp, вектора и трансмисије у сливу реке Тисе” који финансира Минстарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управа за аграрна плаћања, Република Србија. Приказ пројекта обавила је руководилац проф. др Мирјана Радовановић.

Презентацији су присуствовали др Иван Бошњак, др Марко Јелочник, Институт за економику пољопривреде, Београд, Роберт Сабо из Удружење Година Пупина, Зрењанин, Душко Радишић из градске управе града Зрењанина, проф. др Јелица Еремић-Ђођић и проф.др Гордана Рацић, Универзитет Едуконс, проф. др Дејан Крњаић са Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и студенти Унизерзитета Едуконс.

Током дискусије, пристуни су исказали интересовање за пројекат који има за циља сагледавање стања у руралним срединама и исказали спремност да учествују у реализацији појединих пројектних активности.