Пети састанак пројектног тима – EDUCIRC2023

Exif_JPEG_420
educirc_vestsajt-01

Дана 16.06.2023, одржан је пети састанак пројектног тима на Универзитету Едуконс. На састанку је поднет извештај о кореспонденцији и активностима са Фондом за науку, као и извештаји о: промотивним активностима и визуелном идентитету пројекта,интернет страници, ЛинкедИн профилу; о тренингу за употребу софтвера; о посети етно селу Чумићи, општина Крагујевац, план радионице за септембар 2023; о статусу публикација – радови на СЦИ листи; о основним финансијским показатељима у првом кварталу. Разматрани су  резултати пилот истраживања и усвајање коначне верзије истраживачког упитника и план анкетирања испитаника.