Пројекат је видљив на платформи INTERREG EUROPE

image
educirc_vestsajt-01
Пројекат је видљив на платформи INTERREG EUROPE, са циљем учешћа у активностима, умрежавања и промоције.