Учешће у радионици „Отпорна здравствена заштита у руралним срединама“, организованом од стране INTERREG EUROPE

ruralhealthcare2
educirc_vestsajt-01

Развој руралних средина је од посебног интереса за Европску унију и земље које претендују на чланство.

Говорници:

Др Вероника Рашић (Светска здравствена организација, консултант за Рурална здравствена правичност) је указала на основне проблеме у здравственој заштити у руралним срединама: доступност, квалитет и смањивање броја здравствених радника. Упознала је учеснике са WHO guideline on health workforce development, attraction, recruitment and retention in rural and remote areas (https://www.who.int/publications/i/item/9789240024229 ).

Inés Fernández García (Програм руралне социјалне заштите, Навара, Шпанија) је представила пројекат унапређења социјалних и здравствених услуга у руралним срединама за рањиве категорије становника (деца са посебним потребама, старе и особе са инвалидитетом), што је посебно осетљиво питање. Пројекат је показао да ове особе не морају нужно бити смештене у посебним установама, већ се брига о њима може успешно водити и у њиховим домовима.

Juliette VAS (Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine) је упознала учечеснике са резултатима CARES – Remote Healthcare for Silver Europe пројекта (https://www.interregeurope.eu/cares ).

Током реализације пројекта у Србији, део истраживања обухватио је процену квалитета здравствене заштите у руралним срединама од стране мештана.  Било је важно да се сагледају резултати сличних истраживања и преедлози за унапређење – што је презентовано током радионице.

Руководилац пројекта Проф. др Мирјана Радовановић је презентовала пројекат и учествовала у дискусији.

Учесници:

Едуконс Универзитет у Сремској Каменици, Србија

Centre for Rural Medicine in Storuman, Sweden

Regional Center for Social Policy Torun, Poland

Ministry of Regional Affairs and Agriculture, Estonia

Aragon Health Dep. Spain

Platform against Loneliness, Austria

Pannon Business Network, Hungary

ME “Volodymyr territorial medical association” Ukraine

Systemic design Lab at the Politecnico di Torino, Italy

HealthCare Campus/ Deggendorf Institute of Technology in Bavaria

R&D Centre in care, social care and social work in Linkoping

City of Aalst, Belgium

Réka Torma – Somogy County Government Office, Kaposvár,  Hungary

The Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship in Warsaw, Poland