Промоција пројекта у оквиру Вебинара о цируларној економији (Université Clermont Auvergne – Француска)

franscuska
educirc_vestsajt-01

Erasmus + пројекат у оквиру којег је основан Центар изврсности о одрживом развоју, са партнерима из земаља Европске уније (https://erasme.uca.fr/ )

 У оквиру пројекта финансираног од стране ЕУ, сваког последњег петка у месецу одржавају се сусрети пројектних партнера и осталих заинтересованих научника који су посвећени увођењу концепта циркуларне економије у појединим земљама. Раматрају се специфичности појединих земаља, проблеми са којима се сусрећу у различитим сферама, примери добре и лоше праксе. Осим партнера на пројекту, радионицама присуствују и студенти Université Clermont Auvergne из Француске.

Координатор пројекта Проф. др Мирјана Радовановић је представила пројекат, упознала присутне са специфичностима Републике Србије када су у питању зелена транзиција и прелазак на циркуларни модел економије, те приказала резултатате теренског истраживања и могућности за сарадњу у будућности.