Теренска посета хотелу „Мишић“, Ћуковац, Врање, Пчињски округ, 30.03.2024.

Screenshot 2024-04-24 at 21.23.24
educirc_vestsajt-01

Дана 30.03.2024. обављена је теренска посета хотелу „Мишић, Ћуковац, Врање, у Пчињском округу на југу Републике Србије. Привредни субјекат је одабран на основу делатности коју обавља. Наиме, туризам, а посебно туризам који је заснован на традиционалним вредностима српских руралних средина, гастрономији и повратку природи се сматра делатношћу са посебно високим потенцијалом за прелазак на циркуларни модел пословања. Током теренске посете презентован је пројекат и обављен је детаљни разговор са руководиоцем, са циљем сагледавања битних аспеката пословања који су важни за транзицију ка цикруларном моделу пословања и усаглашени модели могуће сарадње.