Објављен четврти научни рад у open access часопису категорије М22

Од дана 02.01.2024. у open access формату доступан је четврти научни чланак објављен у часопису са SCI листе под називом “Waste to energy as a driver towards a sustainable and circular energy future for the Balkan countries”. Концепт и садржај овог чланка су припремљени у складу са пројектним активностима, а превасходно са циљевима који су […]

Објављен трећи научни рад у open access часопису категорије М22

Од дана 02.01.2024 у open access формату доступан је трећи рад објављен у часопису са SCI листе. Чланак под назвиом “Challenges of the green transition for the recovery of the Western Balkans” припремљен је у склопу реализације пројектних активности, а посебно у складу са Радним пакетом 3. У овом научном раду се анализирају изазови зелене […]