Објављен четврти научни рад у open access часопису категорије М22

news_cover
educirc_vestsajt-01

Од дана 02.01.2024. у open access формату доступан је четврти научни чланак објављен у часопису са SCI листе под називом “Waste to energy as a driver towards a sustainable and circular energy future for the Balkan countries”. Концепт и садржај овог чланка су припремљени у складу са пројектним активностима, а превасходно са циљевима који су обухваћени у Радном пакету 3. Неадекватно управљање отпадом и потрошња фосилних горива (а пре свега угља) за производњу електричне енергије су велики извор загађења и значјна препрека за ефикасније увођење циркуларне економије у региону, која се управо и заснива на ефикаснијем коришћењу ресурса и смањењу количине отпада. Научни чланак даје допринос решавању овог проблема сагледавањем стања у погледу управљања отпадом, указивањем на основне изазове и приказом могућих решења применом концепта који се заснива на употреби органског отпада за добијање електричне енергије, што је прилагођено специфичностима Републике Србије, а пре свега руралним срединама. Чланак је доступан на:

https://doi.org/10.1186/s13705-023-00435-y