Објављен трећи научни рад у open access часопису категорије М22

news_cover
educirc_vestsajt-01

Од дана 02.01.2024 у open access формату доступан је трећи рад објављен у часопису са SCI листе. Чланак под назвиом “Challenges of the green transition for the recovery of the Western Balkans” припремљен је у склопу реализације пројектних активности, а посебно у складу са Радним пакетом 3. У овом научном раду се анализирају изазови зелене транзиције земаља региона Западног Балкана, у оквиру чега се посебно посматра и Република Србија. Даје се приказ одабраних индикатора који утичу на капацитет српске економије за циркуларност, од којих су најзначајнији: енергетска ефикасност, ресурсна продуктивност, економски раст и управљање отпадом. Анализа је показала да су најзначајнији изазови зелене транзиције Републике Србије: реформа енергетског сектора, повећање енергетске ефикасности, низак степен ресурсне продуктивности и висок ниво генерисања отпада по јединици бруто домаћег производа. Рад је доступан на:

https://doi.org/10.1186/s13705-023-00421-4