Промоција пројекта на скупу “Млади из руралних средина у процесу доношења политика” у организацији EU Rural Pact

vebinar
educirc_vestsajt-01

Основни циљ је разматрање ЕУ политика за младе из руралних средина, као и изазова са којима се млади суочавају данас и у будућности. Наиме, млади се сматрају носиоцима зелене транзиције и развоја руралних средина у целини, те је свакако неопходно да се доношење политика у тој области обавља уз њихово активно учешће. О наведеним темама говорили су представници Европске уније, као и организације које се баве младима, а представљени су и пројекти из наведене области.

Основни закључак свих учесника је да млади из руралних средина широм Европске уније нису довољно укључени у процес доношења политика и одлука, како у домаћинству у којем живе, тако и шире. Основни проблеми који на наведено утичу су генерацијски јаз и власништво над земљиштем, као и неразвијени или непостојећи начини комуникације младих из руралних средина са локалном заједницом и надлежним министарствима. Свакако је потребно наћи начин за мотивацију младих из руралних средина, те развити јасне механизме преко којих ће се ставови младих чути и размотрити од стране доносиоца одлука, уз неопходну повратну информацију и транспарентност.

Пракса је показала да се као најефикаснији носилац активности за мотивацију и активизам младих из руралнх средина јавља локална заједница, а да се од начина рада као најефикаснији показао менторски приступ, односно приступ усклађен са специфичностима сваког појединачног села, уз адекватну примену дигиталних технологија.

Испред пројектног тима догађају је присуствовала и узела активно учешеће проф. др Мирјана Радовановић, која је представила пројекат, основне резултате теренског истраживања и указала на ставове младих из руралних средина Републике Србије када је у питању њихово учешће у процесу доношења политика и одлука. У складу са суштином и проблематиком догађаја, сазнања и нове информације ће се користити у припреми Радног пакета 3, а посебно исхода пројекта који се односе на унапређење положаја младих у руралним срединама.

Агенда се може погледати на:

Агенда (ПДФ)

Презентације и видео записи се могу погледати на:

https://ruralpact.rural-vision.europa.eu/events/good-practice-webinar-rural-youth-participation-policymaking_en

Списак учесника:

Списак учесника (ПДФ)