мср Зорана Здравковић

Област интересовања: економска теорија, развојна економија и управљање финансијама пројеката.

мср Зоран Брљак

Област интересовања: маркетинг, предузетништво са основама микроекономије, са оријентацијом на пољопривреду и рурални развој.

Проф. Др Диона Ђурђевић

Доктор наука о менаџменту. Област стручности: Маркетинг  (савремене маркетиншке стратегије и њихова тржишна примена у циљу постизања конкурентности, брендирање, непрофитни маркетинг).

Доц. др Симонида Вукадиновић

На Универзитету Едуконс запослена је од 2008. године, где је уз наставну праксу, ангажована и прво као млади истраживач из области економских наука, а потом и као научни сарадник, на пројектима Минстарства науке Републике Србије и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АПВ. Област интересовања и истраживања поред економије рада и запошљавања у […]

Доц. Др Игор Вукелић

Од 2017. године запослен је на Универзитету Едуконс, где је стекао прва професионална знања у научноистраживачком раду, објављивању научних радова кроз ангажман у научним пројектима као млади истраживач, у области биологије, са посебним фокусом на интеракцију микроорганизам – биљака. Одбранио је докторску дисертацију на Биолошком факултету Униврезитета у Београду под насловом ,,Молекуларно – физиолошки механизми […]

Проф. др Јелена Јешић

Од 2007. године, радећи као асистент на Универзитету Едуконс, прва професионална знања стекла је у научноистраживачком раду, објављивању научних радова кроз ангажман у научним пројектима као млади истраживач, у области економије, са посебним фокусом на економију засновану на знању, академско предузетништво, предузетнички универзитет, итд. Одбранила је докторску тезу из економије на Универзитету Едуконс са темом: […]

Проф. др Андреа Андрејевић Панић

Активно објављује научне публикације и учествује у рализацији научних пројеката. Основни правци истраживања: макроекономија и привредни развој, економија развоја, одрживи развој и међународне финансије.

Проф. др Гордана Рацић

Доктор биохемијских наука. Област стручности: Биотехнологија у пољопривреди, примена молекуларних метода у пољопривреди, одржива пољопривреда, ремедијација и рекултавација животне средине загађене металима. Анализа података и интепретација резултата.

Проф. др Вилмош Тот

Докторирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду 2007 године. Током 25 година академске каријете на свим нивоима научни и стручни рад остварио је кроз проучавање и примену у областим Менаџмента, Стратегијског менаџмента, Управљања знањем, Интелектуалног капитала, Организације људских ресурса. Интердисциплинаран приступ примењује у своме раду сходно свом образовању (основне студије – професор информатике […]

Проф. др Мирјана Радовановић

Докторат наука из интердисциплинарне области инжењерство заштите животне средине /(Универзитет у Новом Саду, 2004). Област стручности: Oдрживи развој: анализа политика, индикатори одрживог развоја, квантификација. Енергија, животна средина, декарбонизација. Апликација и анализа постојећих и развој нових методологија за процену одрживости, политика из области енергетике и животне средине. Развој алата за подршку одлучивању уз употребу вештачке интелигенције. […]